11 nye prosjekter for bærekraftig havbruk og utslippskutt fra skip får til sammen 100 millioner kroner i vårens tildeling til forskning og innovasjon.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag.

Redusere utslipp

Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister (Ap) Foto: Silje Helene Nilsen (arkiv)

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å styrke Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte opp under den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringa i disse dager. Slik skaper vi nye arbeidsplasser for framtida langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Regjeringen har satt som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Skipsfart og fiske står for om lag seks prosent av utslippene.

Her er noen eksempler på prosjekter som får støtte:

  • Kongsberg Maritim og Jotun får ti millioner kroner til å videreutvikle en vaskerobot som effektiviserer rensingen av skipsskrog. Dette vil redusere skipenes forbruk av drivstoff og dermed også utslippene.
  • Digitalisering: Forskere ved NMBU skal bidra til bedre innsamling og bruk av produksjonsdata for å kunne forklare og redusere dødelighet i lakseoppdrett.
  • Andre prosjekter omfatter alt fra automatisering av tareproduksjon og fôringsstrategier for torskeoppdrett, til ekkobasert fôring og overvåkning i landbasert lakseoppdrett.

Prosjektene skal enten utføres av aktører i næringslivet, eller av forskningsorganisasjon i samarbeid med aktører fra næringslivet eller offentlig sektor, opplyser departementet.

Her er listen over tildelinger:


Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Institusjon

Prosjekt

Innstilt beløp (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

NMBU Veterinærhøgskolen

Causal categorisation of mortality as a model system for sustainable growth and increased value creation in aquaculture

11 999

Ås

Viken

ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO

OpenRemote - Harmonising design of remote connected maritime workstations

9 600

OSLO

Oslo

SINTEF OCEAN AS

Hydrodynamic Aspects of Green Shipping

9 600

TRONDHEIM

Trøndelag

NORCE Teknologi/ Energi Vestland

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels

12 000

BERGEN

Vestland

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Nuclear Propulsion of Merchant Ships 1

10 025

TRONDHEIM

Trøndelag

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Bedrift

Prosjekt

Innstilt beløp (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

CORVUS ENERGY AS

Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility

13 900

Bergen

Vestland

KONGSBERG MARITIME AS

HullSkater OBstacle avoidance System.

10 228

Kongsberg

Viken

OCEAN FOREST AS

Automatisering av gametofyttproduksjon til oppskalering av taredyrking

3 000

Bergen

Vestland

NORCOD AS

Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse

9 760

Trondheim

Trøndelag

BLUEGROVE AS

Hydroacoustic feeding and monitoring system for recirculation aquaculture systems (RAS)

4 285

Oslo

Oslo

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Bedrift

Prosjekt

Innstilt beløp (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

JOTUN A/S

Demonstration of HSS in Cruise

4 625

Sandefjord

Vestfold og Telemark

Se flere tildelinger fra Forskningsrådet (forskningsradet.no)