Nå har de også bestilt en utredning om konsekvenser av forslaget: hva dette vil bety for investeringer, verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, skriver Hitra-Frøya.

Denne utredningen skal være klar og kunne presenteres for stortingspolitikerne om tre uker – i god tid før Stortinget skal vedta statsbudsjettet.

I tillegg til næringsalliansene står syv regionale sparebanker bak bestillingen.

De lokale foreningene Frøya næringsforum og Hitra næringsforening har nå sendt ut info om utredningen til sine medlemsbedrifter.