En delegasjon sentrale Høyre-politikere møtte Salmars ledelse på Nordskaget i Trøndelag mandag denne uken. Frøya-ordfører Kristin Strømskag (H) hadde invitert dem for å få vite mer om Salmars stans av utvidelsesplanene på Nordskaget. Der var lokalavisen Hitra-Frøya til stede.

Det var i et møte i formannskapet i juni i fjor at Salmar la fram planer om å utvide slakteriet på Nordskaget. I mandagens møte kom det fram at planen var å mer enn tredoble arealet på laksefabrikken og øke antallet ansatte med over 500 for å kunne ta imot økt produksjon av laks fra de planlagte havmerdene som skal bygges.