Det sier Leif Bognøy i Nordhordland Fisk som følger strømprisen hele dagen, for å se når han tør å produsere. Han vet ikke hvor lenge han orker å fortsette fiskeforedlingsbedriften i Bøvågen i Radøy, nord for Bergen. Han får støtte av Tove Torgersen i Fonn Egersund.

– Vi tåler ikke mer, det ender snart med konkurser. Og det drar andre med seg. Men myndighetene må unnskyldes for at de ikke tar grep, fordi de ikke forstår bedriftenes situasjon, sier Bognøy.