Det går fram av en artikkel hos børsen.no tirsdag. Der kommer Sjømat Norge med nye anslag for investeringsstoppen på hele 40 milliarder kroner.

– 40 000 millioner er et stort tall, og konsekvensene merkes hardest i de små distriktssamfunnene langs kysten vår hvor ringvirkningene av investeringene er store. Mange steder er de avgjørende, uttaler næringspolitisk leder i Sjømat Norge, Peder Egseth, til børsen.no.

Senest forrige uke opererte bransjeorganisasjonen med et beløp på 35 milliarder kroner i en kronikk hos Intrafish. Der tok kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge for seg sjokkdagene etter 28. september og reaksjonene som har strømmet inn til bransjeorganisasjonen.

– Den såkalte leverandørindustrien har opplevd en sterk utvikling de siste 10 årene, med en omsetning i 2021 på cirka 65 milliarder kroner. I stadig økende grad har mange selskap kunne lent seg på havbruksnæringen og skapt et levebrød. Tenk bare alt som er skapt innen havbruk, videreforedling, brønnbåt, produksjon enten på land eller i sjø. Elektronikk, rør, sveising, dykketenester, produksjon av nøter, teknologi, data. Jeg kunne fortsatt og skrevet en hel side av ulike tjenester. Utfordringen deres nå, er derimot at det er de som blir hardest rammet, påpekte Haram i sin gjestekommentar.

Egseth er ikke nådig i sin kritikk av regjeringens forslag og innføring av grunnrenteskatt i havbruket:

– Så langt har forslaget først og fremst vært en gavepakke til konsulent- og advokatbransjen som har jobbet dag og natt med å forsøke forstå alle konsekvensene av forslaget, sier han til børsen.no.