Islands regjering er i ferd med å endre landets nåværende skatteregime for lakseoppdrett. Til høsten vil regjeringen be og innspill fra offentligheten.

– Regjeringen skal utarbeide en ny plan for utvikling av havbruk, inkludert mulige reformer av dagens produksjonsavgift, sier spesialrådgiver i Mat-, landbruks- og fiskeridepartementet, Hallveig Olafsdottir, til IntraFish.

Hun forteller at oppdateringene av gjeldende havbruksstrategi, som sannsynligvis vil være klare i september eller oktober, allerede var varslet i forfjor.

Havbruk på Island er i dag ilagt en selskapsskatt på 20 prosent, slik som næringslivet generelt, pluss en fast avgift basert på konsesjonens maksimalt tillatte biomasse (MTB), en havneserviceavgift basert på slaktevolum, og en verdibasert produksjonsavgift/arealavgift på hvert produsert kilo.