I salen satt drøyt 400 personer med tilknytning til havbruk. Bjordal er styreleder i Nordlaks, som er én av Norges største lakseprodusenter, han er bankmann, styregrossist og tidligere toppsjef i fôrprodusenten Ewos.

– Nord-Norge har neppe vært mer truet siden tyskerne trakk seg tilbake i 1945, flesket han til med tanke på den omstridte grunnrenteskatten som ble innført fra 1. januar.

Truer andre næringer

Han trakk opp de lange linjene i norsk distriktspolitikk etter krigen. Og gikk videre til et tungt angrep både på det faglige innholdet og tankegodset hos flertallet i Havbruksskatteutvalget.