– Dette er sårt trengte penger. Penger som brukes til tjenester i kommunene, for eksempel helse, omsorg og barnehage. Disse midlene er svært viktige for økonomien til mange kommuner, sier Alta-ordfører Monica Nielsen til Intrafish.

Hun er del av en større nordnorsk politisk gruppering som har sendt sine krav til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). De ønsker at regjeringen øker andelen kommunene får fra Havbruksfondet sporenstreks, og aller helst at det går tilbake slik det var før Solberg-regjeringen økte statens bit av kaka kraftig.