– Mattilsynets klagesaksenhet opprettholder avslag på søknad fra Mowi ASA om dispensasjon fra forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer. Klagesaksenheten vurderer at denne saken ikke er et «særlig tilfelle», og har derfor kommet til at adgangen til dispensasjon ikke er til stede, skriver Mattilsynet i en epost.

Som Intrafish skrev 29. februar, hadde Mowi søkt om dispensasjon om eksport av produksjonsfisk. Søknaden ble avvist av Mattilsynet, men påklaget av Mowi.

Hva er produksjonsfisk?
  • Norsk oppdrettslaks graderes av bransjen selv, etter en felles bransjestandard (NBS 10-01) fra 1999.
  • Klassene