Region Nordhordland sin interkommunale plan for sjøareal fann få nye område til akvakultur.

– Me er i raud sone i trafikklyssystemet, og då blir det vanskeleg. Ein får ikkje vekst på det, seier Gulen-ordførar Hallvard Oppedal (Sp) til Intrafish.

Oppedal, som er leiar i planutvalet i Region Nordhordland IKS, seier dei såg på moglegheita til å setja av område til lukka anlegg.

– Det som eg tykkjer er litt dumt er at me prøvde å knyta det opp mot teknologi, men det er ikkje lov.