La til eige kapittel i arealplan: – Dei raude sonene må me berre koma ut av, seier ordførar

Region Nordhordland fann få nye område til akvakultur i den nye arealplanen, og løfta samstundes fram utfordringar som ikkje kan løysast i planforslaget.

– Ved å kombinera lukka, semilukka og opne anlegg, kan me få til vekst, seier Hallvard Oppedal (Sp), ordførar i Gulen.
– Ved å kombinera lukka, semilukka og opne anlegg, kan me få til vekst, seier Hallvard Oppedal (Sp), ordførar i Gulen.Foto: Senterpartiet
Publisert 26. April 2023, kl. 03.01Oppdatert 26. April 2023, kl. 06.20