– Du vil ha kommentar til lakseforliket på Stortinget? Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, sier Høgstad som er daglig leder av Arnøy Laks i Nord-Troms.

Torsdag ble regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige med Venstre og Pasientfokus om en grunnrenteskatt på 25 prosent. Det vil sikre flertall på Stortinget, så vidt, når saken skal stemmes over på onsdag 31. mai. Regjeringen søkte derved støtte mot sentrum og partiene lengre til venstre blir ikke med på forliket.

Forliket kom overraskende og laksenorge stoppet opp.