Tidligere i år vedtok den færøyske regjeringen en ny skattesats for laksesektoren, som løfter toppskattesatsen til 20 prosent.

Nå sies 140 ansatte opp hos lakseoppdretteren Bakkafrost. Oppsigelsene kommer i divisjonen for verdiøkende produkter (VAP) – på grunn av effekten av en færøysk avgiftsøkning på salget.

Dette påvirker Bakkafrosts kontrakter, og for 2024 har de signert kontrakter som dekker rundt 9 prosent av de forventede slaktevolumene på Færøyene og Skottland, sammenlignet med 22 prosent på samme tid i fjor.

Loven, som trådte i kraft i august, bruker skattesatser fra 0,5 prosent til 20 prosent basert på forskjellen mellom gjennomsnittlig laksepris på Fish Pool Index og gjennomsnittlige produksjonskostnader for alle oppdrettsselskaper som opererer på Færøyene.