Søndag stemte mindre enn 40 prosent av landets innbyggere for grunnlovsforslaget. De som var mot, vant med over 20 prosent.

15 millioner chilenere hadde stemmerett, og det er obligatorisk å delta i valg. Rundt 13 millioner avga stemme, ifølge lokale medier. Grunnlovsutkastet er blitt kalt et av de mest radikale i verden, ifølge NTB.

Retten til land og vann

En ny grunnlov ville for første gang innført rettigheter for urbefolkningen til land og vann, styrket reguleringer av næringslivet, gitt natur og dyr juridiske rettigheter, og gjeninnført fagbevegelsens sterke innflytelse.