Først skulle Stortingets finanskomité komme med sin innstilling til lakseskatten 16. mai. Det ble utsatt med en uke til 23. mai, altså i dag tirsdag.

Nå er avgjørelsen i praksis utsatt igjen.

Rent teknisk skjer det ved at finanskomiteen i dag fremmer et såkalt mindretallsforslag. Det vil si at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer regjeringens reviderte forslag fra mars i innstillingen sin.

Eventuelle justeringer SV får gjennomslag for i forhandlinger, blir fremmet som det som kalles løse forslag under behandlingen i stortingssalen onsdag 31.