– Den massive lobbykampanjen fra mektige næringer mot helt moderate skatteøkninger. Det er den økonomiske eliten som mobiliserer klassemakten sin. Det er ikke noe pent syn, sa Audun Lysbakken i talen sin til landsmøtet da SV samlet seg fredag.

Skatteflyktninger til Sveits fikk gjennomgå, og enkelte milliardærer ble også navngitt, men hvilke næringer som klager gikk han ikke inn på.

– Tenkte du på oppdrettsnæringen da du sa dette?

– Blant annet, ikke bare de, men det er kanskje de som er den mest synlige. Så er det for så vidt helheten av klagingen på skatt vi så i høst, utdyper han til Intrafish etter talen.

Riktig å betale

Samtidig som SV er samlet i Oslo er Senterpartiets landsmøte i Trondheim i gang også. Delegatene der ble møtt med massive protester mot lakseskatten fredag. På hotellet i nærheten av Oslo Gardermoen var det ikke noe «kystbrøl» som møtte regjeringens budsjettpartner.

– Hva tenker du om at de protesterer mot dette i Trondheim i dag?

– Det er jo mektige kapitalinteresser som er mest høylytte i protesten mot lakseskatten. Jeg har full respekt for de som støtter det synet, men jeg mener det er helt rimelig at det skal betales skatt på grunnrente fra laksenæringen, sier Lysbakken.

. Audun Lysbakken takker av som leder i SV denne helgen. Foto: Jan Willie Olsen

Han påpeker at han også tror dette vil komme kystsamfunnene til gode.

– Det er en eventyrlig fortjeneste i den bransjen og blant eierne, og da er det ganske enkelt: Skal vi få ned forskjellene, må de på toppen bidra mer, fortsetter han.

Takker av

Lysbakken går denne helgen av som partileder etter over 11 år som leder av SV. Valgkomiteen har innstilt Kirsti Bergstø som ny leder. Dette skal bestemmes i løpet av helgen. Lysbakken brukte en god del av talen på takke de som har vært med han de siste 11 årene, blant annet Vestland SV for å alltid ha ryggen hans.

Vestland SV spilte inn et forslag til landsmøtet på hvilke prinsipper de bør ha med i forhandlingen om lakseskatten. Førstekandidat Marthe Hammer har sagt til Intrafish at hun forventer at regjeringen går i dialog med SV for å få den gjennom.

– Skatt må forhandles i stortinget, og da er det naturlig at det forhandles mellom budsjettpartnerne, sier Lysbakken til det, men legger til at det er finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski, og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som tar seg av den jobben videre.