– Vi står midt i en naturkrise, så jeg er veldig skeptisk til en massiv satsing på landbasert oppdrett, sier Kriss Rokkan Iversen.

Hun er en av to nestledere i Miljøpartiet de Grønne (MDG), er partiets førstekandidat for Troms, og har bakgrunn som marinbiolog og polarforsker. I tillegg har politikeren fra Svolvær bakgrunn som kystgründer, og var viserektor ved UiT Norges arktiske universitet inntil hun ble fulltidspolitiker.