Det den ellers sindige trønderen Valland steiler over, er hva Skjæran svarte på spørsmål om verdsettelse av laksetillatelser.

Det var representant Sivert Bjørnstad (Frp) som sa at skatteregningen for en del eiere av private lakseselskapet vil øke med 700–800 prosent som følge av nye regler for verdsettelser av laksetillatelser.

Formuesskatt for eiere av lakseselskap
  • For 2022 er det flere endringer i skatteregimet:
  • 1. Satsen for formuesskatt økte fra 0,85 til 0,95 prosent inntil 20 millioner kroner. Det ble innført et nytt trinn i formuesskatten for beløp over 20 millioner kroner med satsen 1,1 prosent
  • 2.