Torsdag ble det klart at regjeringen er enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk, og sikrer dermed et knapt flertall på Stortinget.

Skattesatsen blir redusert, men reaksjonene fra bransjeorganisasjonene og oppdretterne var ikke udelt positive.

Heller ikke fra Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Dette er forliket

Forslaget bygger på modellen lagt fram av regjeringen, med følgende endringer:

  • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 % til 25 %.
  • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 % til 75 %.
  • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
  • I