Konsernsjefen i Mowi ønsker seg flere sjølokaliteter, og ber ordførere bidra med å legge til rette. Da kommer arbeidsplasser, lover Vindheim.

Verdens største lakseselskap, Mowi, vil at hver ansatt skal produsere flere tonn laks enn tidligere.

– Vi tror at vi kan drive mer effektivt. En automatiserer og digitaliserer. Det en i praksis gjør, er å ta bort manuelle operasjoner. Vi ser at det er veldig vanskelig å få tak i folk rundt omkring, særlig i grisgrendte strøk hvor vi ofte har virksomhet.