Så langt i år har det vært uvanlig mye skadet laks, såkalt produksjonsfisk. Fisken er ikke farlig å spise, men lovverket sier at den ikke kan eksporteres før den er feilrettet. Det innebærer vanligvis filetering og at en skjærer bort skader og sår.

På det meste (i uke 6) var hele 37 prosent av fisken som ble slaktet i Norge av denne kvaliteten. Selv om vinteren er «høysesong» for dårlig fisk, er dette ny rekord. Den høye andelen skyldes ulike sykdommer, blant annet vintersår.