Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte mandag Norske Lakseelver og Sjømatbedriftene i forbindelse med at organisasjonene sammen legger fram et felles forslag om ny miljøteknologiordning.

Det går fram av en pressemelding fra NFD.

Forslaget er et felles initiativ fra de to organisasjonene, der formålet er å fremme tiltak som kan bidra til å få villaksen ut av rødlista, og samtidig bidra til økt vekst i havbruksnæringen, går det fram av meldingen.

– Det er positivt for utviklingen av ei bærekraftig havbruksnæring at næringsorganisasjoner og interesseorganisasjoner går sammen for å komme frem til en felles løsning på de utfordringene næringen står overfor. Vi hadde et godt møte, og jeg skal nå ta med meg organisasjonenes forslag i den videre prosessen med oppfølgingen av arbeidet med miljøteknologiordningen, uttaler Bjørnar Skjæran i meldingen.