Han har gått på skøyter sammen med legender som Bart Veldkamp og Ard Schenk fra Nederland, og Lasse Efskind og Ådne Søndrål i Norge. Og hans politisk forbilde var John Alvheim. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2017. Og han har vært driftsingeniør og prosjektleder, samt gruppeleder for FrP i Alta kommunestyre og Finnmark fylkesting.

Tenke industri

Selv om Bengt Rune Strifeldt aldri har vært fisker, er det fiskeri og havbruk, og næringspolitikk ellers, som ligger hans politiske hjerte nærmest.