Sør-Varanger er en av kommune som får minst fra havbruksfondet. Ved forrige utbetaling fikk de 12 millioner kroner, som vil si at 84 kommuner fikk mer enn kommunen i Øst-Finnmark. Nå ser de for seg å klatre på den listen.

– Nå er det store muligheter for havbruksnæringen i Sør-Varanger, melder Mæland i en epost til Intrafish.