– Men tanke på 2026 og 2027, når de største aktørene ser for seg å sette ut den første fisken, føler jeg at vi er i rute. Vi bygger sten for sten, og har levert på milepæler, sier Marius Dalen. Han er prosjektleder for arbeidet med havbruk til havs i departementet.

Onsdag var Dalen en av talerne under et seminar om havbruk til havs som foregikk på den store shippingmessen Nor-Shipping på Lillestrøm utenfor Oslo.

Departementet meldte i november 2022 om overordnede rammevilkår for havbruk til havs, blant annet at tillatelsene skal vare i 25 år, og at tillatelser, lokalitet og installasjon knyttes tett sammen.