Der fremgår av forslaget til Statsbudsjett, publisert tirsdag morgen. Havforskningsinstituttet drifter og bemanner forskningsfartøyene «Kronprins Haakon», «G.O. Sars», «Johan Hjort», «Kristine