I en pressemelding fra Nettverk fjord- og kystkommuner sier organisasjonen at kompensasjonen er oppløftende:

– Inntektsfall som følge av mindre salg av oppdrettstillatelser lå an til å gi dramatiske økonomiske konsekvenser for vertskapskommunene for Havbruk. At regjeringen nå kompenserer for inntektsfallet er svært oppløftende og klokt, uttaler styreleder i NFKK og ordfører på Hitra, Ole L. Haugen, i meldingen.

Auksjonsinntektene fra salg av oppdrettstillatelser skal fordeles til vertskommunene gjennom nøkkel i havbruksfondet.

– At regjeringen nå viser ansvar og sikrer at havbrukskommunene får utbetalt mer enn det en fikk i 2020 og 2021 er bare rimelig når konsekvensene av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk kom til uttrykk gjennom den avholdte auksjon. NFKK har gitt tydelige bekymringsmeldinger og krav om dette, og nå viser regjeringen at den har lyttet, fortsetter Haugen.

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
  • Et nettverk av rundt 80 norske kystkommuner
  • Ble etablert i 2009 for at «kommunene skal ha en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de kommunale sjøområdene»
  • I tillegg til havbruksrelaterte spørsmål, jobber nettverket med tema som infrastruktur, marin forsøpling, oljevernberedskap og farled
  • Nettverkets sekretariat er samlokalisert med KS Bedrift i Oslo
  • Mangeårig styreleder i nettverket er Hitra-ordfører Ole L. Haugen

Han viser til at mange vertskapskommuner har budsjettert med inntekter fra havbruksfondet inneværende år og ville derfor få økonomiske utfordringer som følge av lavere auksjonsinntekter.

– Potensialet for økt verdiskaping innen bærekraftig sjømatproduksjon er kjempestort, og havbruk pekes på som en av næringene vi skal leve av i fremtiden. Vi forventer at regjeringen også fremover vil levere på egne politiske mål om å videreutvikle norsk sjømatproduksjon og sikre mer bearbeiding i Norge. Ballen ligger hos regjeringen, og vi forventer på at de vil sikre rammevilkår som bidrar til utviklingen av næringen og landet i sin helhet, avslutter Haugen.