EU og Norge startet i sommer, noe senere enn planlagt, forhandlingene om EØS-midler for neste syvårsperiode. EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og styrker samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Ifølge NTB var EØS-midlene på 2,8 milliarder euro (cirka 28 milliarder kroner) i perioden 2014 – 2021. Norge stilte opp med hele 98 prosent av dette, og det var forventet at Norges bidrag i 2021 var på rundt 6 milliarder kroner.

Krav om fri markedsadgang

I år satte Norge blant annet krav om fri markedsadgang for sjømat da forhandlingene startet i juni.