Mowi, Grieg Seafood og Cermaq får medhold av retten i Canada om at regjeringens utfasing av den åpne lakseoppdretten langs landets vestkyst ikke er gyldig.

Det viser dokumenter fra den føderale domstolen i regionen, ifølge Intrafish.com, E24 tirsdag og kanadiske medier mandag.

I desember 2020 kunngjorde tidligere fiskeriminister Bernadette Jordan ved en pressemelding at 19 lakseoppdrettsanlegg på Discovery Islands skulle legges ned innen juni 2022, og at ingen overføring av fisk mellom settefiskanlegg og oppdrettsanlegg ville bli tillatt i løpet av den 18 måneder lange utfasingsperioden.

Lakseoppdretterne har fulgt pålegget og har lagt ned sin virksomhet på Discovery Islands.

Brutt lisensinnehavernes rettigheter

Selv om de overholdt ordren, søkte de en rettslig vurdering. 5. april 2021 ble det gitt en midlertidig forføyning mot Jordans ordre med hensyn til overføring av fisk fra settefiskanlegg til oppdrettsanlegg.

I utgangspunktet ville det tillate lakseoppdrettere å fortsette oppdrett frem til stengingsdatoen. Det så imidlertid ut til at Jordans departement ignorerte det påbudet, skriver nettstedet BIV mandag. Domstolen kunngjorde at påbudet «ikke ble overholdt av ministeren.»

22. april fant den føderale dommeren Elizabeth Heneghan at Jordans ordre hadde brutt lisensinnehavernes rettigheter, og lakseoppdretterne fikk dermed medhold i retten.

Intrafish følger opp saken.