Sjømat Norge har denne uken hatt med seg to stortingspolitikere og tre lokalpolitikere til Færøyene. Der skal de lære om den færøyske skattemodellen for lakseoppdrett. Felles for de fem politikerne er at ingen av dem ønsker grunnrenteskatt i oppdrett.

Geir Ove Ystmark og Peder W. Egseth i Sjømat Norge er vertskapet for delegasjonen fra Norge som teller drøyt ti personer, hvorav altså to stortingspolitikere.

– Vi har bedt om at den færøyske skattemodellen utredes, at det kan vurderes en forhøyet selskapsskatt, eller at vi ser på den modellen vi hadde tidligere i Norge, som kanskje er den beste modellen, sier Geir Ove Ystmark til Intrafish.