Dette er selskaper som er eid av det russiske oppdrettsselskapet Inarctica (tidligere Russian Aquaculture).

Et settefiskanlegg ligger i Ørland kommune i Trøndelag, mens det andre ligger i Herøy kommune i Møre og Romsdal. I 2021 omsatte selskapene for over 80 millioner kroner.

Deloitte sier ikke til NRK hvorfor de har trukket seg, men NRK-innslaget, som ble vist i Dagsrevyen lørdag, henger det på de russiske eierne.

– Hovedeieren har tette forbindelser til Sergej Sjojgu, Russlands forsvarsminister, og har avtale om å levere laks til det russiske militæret, opplyste NRK i reportasjen, hvor det også opplyses at selskapet eller deres hovedeier «foreløpig» ikke er på noen sanksjonslister.

Uten revisor kan selskapene bli tvangsoppløst, opplyses det.

Arne Geirulv, som er selskapenes norske representant, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken.