• Ingen tidsbegrensning på tillatelser for laks, men på tillatelser for torsk og andre arter bør det innføres
  • Avvikling av undervisningstillatelser, visningstillatelser og grønne tillatelser
  • Teknologiutvikling bør hovedsakelig skje på andre måter enn gjennom særtillatelser

Det var noen av forslagene til den faglige ekspertgruppen som har gjennomgått havbruksforvaltningen i Norge, og som i september leverte sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporten er ikke politisk, men en faglig anbefaling som politikerne kan ta med seg videre i arbeidet. Kort tid etter rapporten var levert, varslet departementet at det vil komme med en stortingsmelding om havbruksforvaltningen.