– Det er selvsagt bra at en stor andel støtter vårt forslag om at deler av de store overskuddene i norsk havbruksnæring skal tilfalle vertskommunene og det store fellesskapet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til Intrafish.

Grunnrenteskatt for havbruket har støtte i folket, viser en undersøkelse instituttet Infact har gjort på vegne av Intrafish/Fiskeribladet.

Fakta om undersøkelsen
  • Utført av Infact
  • Det er gjort 1008 automatiske telefonintervjuer med norske innbyggere over 18 år.
  • Personene er intervjuet 21. november 2022.
  • Undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og bosted.