4. desember kom nye EU-krav til næringsmiddelindustrien i Norge, med krav om bedre rensing av utslippsvann. Både lakseslakterier og fiskemottak er blant virksomhetene som er omfattet, i tillegg til blant annet bryggerier og kjøttforedlingsbedrifter.

Teknisk Ukeblad (TU) skrev for et par uker siden av omtrent alle store fiskeforedlingsanlegg har søkt om unntak fra de nye kravene.

EU-regelverket krever at en skal bruke beste tilgjengelig teknologi (BAT) for å rense avløpsvannet. Ifølge Teknisk Ukeblad er det da vanligvis snakk om en kombinasjon av kjemisk og biologisk rensing for å fjerne partikler, nitrogen og fosfor.