Ingebrigtsen skal jobbe som rådgiver, med et prosjekt som går på analyse av fiskeri- og havbruk.

– I Nordland har vi over mange år hatt noe som heter Indeks Nordland, som beskriver utviklingen i næringslivet i Nordland generelt. Innen fiskeri og havbruk mangler en ikke data, men det mangler noe på å sette dem sammen for å beskrive situasjonen, sier Ingebrigtsen til IntraFish.

Han blir ikke ansatt i selskapet, men skal fakturere for arbeidet han gjør.

– Det handler om å synliggjøre aktiviteten, og gi et godt beslutningsgrunnlag, sier Ingebrigtsen.