Skattepolitisk talsperson i Høyre, Helge Orten, minner i en pressemelding om at grunnrenteskatt for havbruk ble diskutert og konkludert på ved fremleggelsen av Havbruksutvalgets rapport for et par år siden.

- Flere modeller var utredet og Regjeringen Solberg gikk den gang inn for en ordning med produksjonsavgift. I tillegg til dagens produksjonsavgift omsettes konsesjoner på auksjon som også er en form for grunnrentebeskatning, sier Orten.

Negativ påvirkning

Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland legger til at når regjeringen nå foreslår en annen modell for grunnrentebeskatning såpass kort tid etter at Stortinget etablerte ordningen med produksjonsavgift, skapes det stor usikkerhet rundt viktige rammevilkår for næringen.