– Om jeg går til banken og sier jeg skal produsere akkurat det samme neste år, som i år, men det koster meg 100 millioner å investere i det. Da vil banken si nei, sa Sondre Eide, fra Eide Fjordbruk under en debatt ved lanseringen av fiskehelserapporten.

DNB er også klar på at det blir vanskelig å si ja til noe sånt. Derfor etterlyser de også at incentiver til oppdretterne for at bankene skal bli med på satsing på omlegging til lukket- eller semilukkede løsninger.