Tirsdag ble det klart at regjeringen foreslår å utsette nedtrappingen av CO2-kompensasjonsordningen for fiskeflåten. I stedet ønsker regjeringen å øke den fra