Torsdag ble det kjent at regjeringen har landet et forlik om lakseskatten med Venstre og Pasientfokus.

I en kort samtale med IntraFish gjentar konsernsjefen i Ellingsen Seafood flere ganger at hun er skuffet.

– Skattesatsen blir altfor høy. Men midt i galskapen er det positivt at lakseskatten blir lavere enn de 40 prosent som regjeringen opprinnelig foreslo, og lavere enn 35 prosent som ble et foreløpig kompromissforslag. Det samlede skattetrykket på laksenæringa blir helt og fullstendig urimelig. Etter neste stortingsvalg håper jeg at Høyre, Frp og KrF vil senke skattetrykket og finne en ordning som er mindre administrativt krevende, sier hun til IntraFish.

Hun beklager at det ikke er så mye å sette seg inn i fordi fortsatt er mange elementer i skattekompromisset uavklart.

Fortsatt uvisshet

– Skattemodellen er ikke tilpasset havbruk. Vi vet at dette kommer til å ta tid, så vi må fortsatt leve med mye uvisshet. Regjeringen må rydde opp i spørsmålet om prisråd som skal beregne hva skatten skal betales av, og ikke minst om hva vi får fradrag for. Skal vi virkelig kun skatte på salgsinntektene i år uten å få fradrag for utgifter vi hadde på fisken som ble satt i sjøen i fjor? Regjeringen har fortsatt mulighet til å sette seg inn i høringssvarene fra i fjor høst før den banker alt på plass.

Ellingsen Seafood har hovedkontor og slakteri på øya Skrova i Lofoten. Foto: Ellingsen Seafood

– Er du skuffet over Venstre som har skiftet side i denne saken og gått over på rødgrønn side sammen med partiet Pasientfokus?

– Jo, jeg må innrømme at jeg er skuffet over Venstre som brøt ut.

Ellingsen er redd for konsekvensene av den nye skatten.

– Noen konsekvenser blir irreversible hvis lokalt eide oppdrettere ser seg tvunget til å selge til for eksempel store utenlandske konserner. Vi vet allerede at der er konkurser i leverandørindustrien. Men framtida vil vise hvor stor de negative følgene blir, sier Ellingsen.

Hun har vært én av oppdretterne som sterkest har frontet motstand mot lakseskatten i media og i høring på Stortinget.

I 12. time og i fullt kaos

Oppdretter Fredd Wilsgård i Troms er sint, men ikke overrasket.

– Er skattesatsen på 25 prosent til å leve med?

Fredd Wilsgård. Foto: Bent-Are Jensen

– Alt er til å leve med, til og med 100 prosent skatt, hvis du gidder. Men det er innlysende at 25 prosent er bedre enn 40 og 35. Men dessverre er ikke grunnrenteskatten tilpasset laksenæringa. Du kan pynte på prosenten, men innretningen er fullstendig håpløs, sier daglig leder i familieselskapet Wilsgård Fiskeoppdrett til IntraFish.

Han poengterer at selskapene nå må operere med to eller tre regnskap.

– I den nye innretningen kan vi ikke ta med finans, varelager og forskjellig. Administrativt påfører det oss aktører enorme og unødvendige kostnader.

Wilsgård mener regjeringen har forlatt den norske modellen i arbeidslivet, der politikerne rådfører seg med bedriftseiere og ansatte før den fatter sine beslutninger.

– Regjeringen har unnlatt å snakke med oss oppdrettere eller i tatt hensyn til høringsrunden. Våre innspill blir negativt omtalt som «lakselobby». Skatteprosenten blir spikret i 12. time i et fullstendig kaos, og det er ikke en rettsstat verdig, sier han.

Wilsgård er fortvilt over at regjeringen trekker midler fra kysten og overfører dem til sentrale strøk.

– Der er minst ti offentlige utredninger som slår fast at utfordringen for distriktene er tilgang på kapital og investeringer. Nå tar myndighetene vekk en enorm mulighet for videre utvikling av Kyst-Norge, sier Wilsgård.

Politiske krumspring

IntraFish har snakket med flere oppdrettere som er for sinte til å uttale seg offentlig. Én ber oss heller ringe «de store børsnoterte selskapene». Én annen sier at han må roe seg ned før han uttaler seg.

Trud Berg smiler på et arkivbilde. Foto: Privat

IntraFish har spurt Nova Sea, som er én av de største aktørene i Nordland, og spurt om skatteprosenten på 25 blir til å leve med.

– Det er for tidlig å uttale oss om hvordan resultatet av dette forliket vil slå ut for oss. Det er selvfølgelig bra for næringa at skatteprosenten er lavere enn først foreslått, men vi vil avvente det endelige skriftlige forslaget før vi mener noe om helheten. Det har skjedd så mange politiske krumspring i denne saken, at vi er usikre på om det kommer til å stå noe helt nytt, med liten skrift, når det endelige forslaget legges fram skriftlig. Og uavhengig av forlik vet jo ingen hvordan man faktisk vil komme fram til inntektene vi skal skattes av, annet enn at forliket holder fast på at det ikke er reelle inntekter som skal ligge til grunn, skriver kommunikasjonsansvarlig Trud Berg i Nova Sea i en epost til IntraFish.