I den nye havbruksstrategien som ble lagt frem tidligere i år, har regjeringen satt seg som mål å femdoble produksjonen innen 2050. Botnen mener det er vanskelig å si om det er et realistisk mål.

– Slik det er i dag så kan vi ikke produsere så mye mer på grunn av manglende tilgang på råvarer i fôret.