Generalene kom til å styre landet i 17 år.

Siden demokratiet ble gjeninnført i 1990, har landet i flere perioder vært styrt av sentrum-venstre-regjeringer med sosialdemokratiske presidenter. Men handlingsrommet deres har vært begrenset av en liberalistisk grunnlov, innført av generalene. Gjeldende grunnlov setter strenge begrensninger for politisk styring og overlater det meste til markedet.

Ny grunnlov gir politikerne mer makt

Massedemonstrasjoner og sosiale opprør i 2019 førte til at en ny grunnlovsgivende forsamling ble valgt. Den er opprettet kun for dette formålet og må ikke forveksles med nasjonalforsamlingen.