Det er i en pressemelding fredag ettermiddag at det store, privateide oppdrettsselskapet i Nordland varsler at de har stoppet arbeidet med nytt slakteri- og filetfabrikk - samt hovedkontor på Børøya i Vesterålen.

– Det er utrolig vondt å skulle vise skissene av det nye slakteriet og hovedkontoret på Børøya for første gang, i en sak som handler om at prosjektet blir stanset, skriver Nordlaks på egen facebookside. Familieelskapet med base på Stokmarknes i Vesterålen er grunnlagt av oppdrettsgründer Inge Berg og er ett av landets største oppdrettsselskaper som ikke er på børs.

Selskapet viser til regjeringens forslag om å innføre grunnrenteskatt og det totale skattetrykket for havbruksselskapene som årsaken for beslutningen om stopp i arbeidet med det nye slakteriet og filetfabrikk, samt adminitrasjonsbygg .

Nordlaks setter også tre andre store investeringer i landbaserte settefiskanlegg på vent, i henholdsvis Mørsvika i Sørfold kommune, Nusfjord i Flakstad kommune og på Rødskjær i Harstad kommune.

NORDLAKS
  • Ett av Norges største ikke-børsnoterte lakseselskap
  • Norges største familieeide havbruksselskap
  • Kontrollerer hele verdikjeden fra smolt til slakt. Har også slakteri og egne brønnbåter
  • Hovedkontor utenfor Stokmarknes i Vesterålen i Nordland
  • Har produksjon i en rekke kommuner i Nordland og Troms
  • Produserte 68.000 tonn laks i 2021 (sløyd vekt)
  • Sysselsetter 700 mennesker
  • Har 39 lokaliteter
  • Eies av Inge Berg med familie

Fem milliarder

– Til sammen utgjør disse fire investeringene 5 milliarder kroner og ville skapt et hundretalls nye arbeidsplasser og store ringvirkninger i lokalsamfunnene, uttaler konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Siden 2018 har Nordlaks investert over 3,6 milliarder kroner i hovedsakelig ny teknologi.

– Det var 1,25 ganger mer enn årsresultatet i den samme perioden, melder selskapet.

Selskapet opplyser om at investeringene har bidratt til at sysselsettingen i Nordlaks har økt med over 300, fra 505 til 822. Økningen i sysselsetting hos leverandørbedriftene til Nordlaks er antatt å være over 600 i den samme perioden.

Konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde. Foto: Pressefoto

– De senere årene har vi bygd nytt settefiskanlegg i Hamarøy, vi har kontrahert nye brønnbåter, bygd en havfarm og iverksatt byggingen av det semilukkede oppdrettsanlegget hydra. Det har gitt mange flere ansatte, og vi tror det har bidratt til giv og optimisme i hele regionen. Vi tror veldig lite av dette hadde vært mulig hvis vi allerede var underlagt den skatten som nå er foreslått. Vi risikerer å strupe en av de store vekstmotorene langs kysten, som så langt har skapt masse arbeidsplasser og motvirket fraflytting, sier Welde.

Nordlaks skriver i meldingen at regjeringens forslag ikke innebærer lettelser i selskapsskatt, formueskatt, utbytteskatt, produksjonsavgift, eiendomsskatt eller noen avgifter, og anslår at med dagens satser og den nye skatten på toppen blir skattetrykket opp mot 85 %.

– For den neste 6-årsperioden hadde Nordlaks identifisert mulige investeringer på til sammen 7 milliarder kroner. Fremover må vi gå gjennom alle investeringsprosjektene på nytt. Når statsbudsjettet er behandlet av Stortinget vet vi mer om hva som kan gjennomføres, sier Welde.

– Frykter forslaget møtes med et skuldertrekk

Regjeringens forslag om innretning av grunnrenteskatten er lagt ut på høring. I løpet av oktober vil komiteene på Stortinget starte behandlingen av Statsbudsjettet, før det vedtas av Stortinget i løpet av desember.

– Vi frykter at forslaget fra regjeringen møtes med et skuldertrekk fra resten av samfunnet og fra beslutningstakerne på Stortinget. Fremover er det viktig for oss å bidra til at flest mulig forstår konsekvensene av det som er foreslått og så skal vi sammen med de andre bedriftene foreslå endringer før dette skal vedtas, avslutter Welde.