Styreleder og hovedeier Per Grieg jr. i Grieg Seafood er ikke bare oppgitt over innretningen av grunnrenteskatten. Selskapet har også problemer med norsk forvaltning, særlig når det gjelder å få nye lokaliteter til å etablere oppdrettsanlegg på.

Dette er prosesser som involverer en rekke offentlige instanser som Mattilsynet, Kystverket, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, fylkeskommuner og kommuner.

– Det må bli en enklere og mer helhetlig forvaltning, også på lokalt nivå. Ellers flytter vi til Japan, der produserer vi laks ved Mount Fuji, sa Grieg under en paneldebatt i Trondheim forrige uke i forbindelse med verdens største oppdrettsmesse, Aqua Nor.