56 representanter stemte for, mens 30 stemte imot forslaget om Nord-Norgebanen som ble vedtatt tirsdag. Nå får samferdselsminister Knut