Sigrun Wiggen Prestbakmo og flere andre kystordførere frykter at en ny måte å beregne verdi på havbrukskonsesjoner som grunnlag for formuesbeskatning, vil kunne gjøre at lokale lakseoppdrettsselskaper ender opp på utenlandske hender fordi skattetrykket blir for høgt.

Slik skatteregelverket er i dag slipper utenlandske eiere med virksomhet i Norge å betale formuesskatt. Formuesskatten til børsnoterte norske havbruksselskaper påvirkes heller ikke hvis det blir innført et nytt regime for å fastsette verdien på konsesjoner.

Prestbakmo engasjerer seg sterkt i verdisetting av oppdrettskonsesjoner for formuesbeskatning fordi det lokaleide oppdrettsselskapet Salaks holder til i kommunen.