I dag faller tang og tare utenfor begrepet sjømat og dermed Norges sjømatråds ansvarsområde. Sjømatrådet kan derfor ikke markedsføre tang og tare.

Fiskeribladet har tidligere omtalt at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) går inn for å endre fiskeeksportloven slik at tang og tare kan defineres som sjømat. Mandag varsler Nærings- og fiskeridepartementet at et forslag om å utvide fiskeeksportloven til å inkludere tang og tare til humant konsum, er sendt på høring.

Høringsfristen er satt til 8. november.

«Dette er en spennende næring med et stort potensial. For å hjelpe næringen å utvikle seg kommer vi til å foreslå endringer i regelverket slik at Sjømatrådet skal kunne drive markedsarbeid for tang og tare. Vi kommer til å sende et forslag på høring så snart som mulig. Deretter skal det behandles i Stortinget», skrev Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en epost til Fiskeribladet 24. mai.