Et intervju med Geir Pollestad i Dagbladet / Børsen har ført til stor oppgang i lakseaksjene ved Oslo Børs. Det som kanskje har gitt størst effekt er at i samme intervju blir anonyme kilder i Senterpartiet sitert på at finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal ha sagt at det er summen på 3,8 milliarder kroner i skatteinntekter som gjelder. Næringen selv mener av modellen som foreligger på bordet vil gi inntekter på over 10 milliarder kroner, gitt dagens inntjening.

Geir Pollestad sier at han er riktig gjengitt i Dagbladet, men han vil ikke kommentere spesifikk på hva de anonyme kildene har sagt. Han bemerker også at artikkelen som ble publisert klokken 15:58 ble oppdatert klokken 17:57. Avisen har ikke rettelogg, men ifølge Pollestad ble det «overordnede bildet tonet litt ned».

– Det vil bli gjort endringer og justeringer på grunnrenteskatten som følge av høringen. Som vi alltid har sagt, er høringen reell. Da ville det vært rart om vi kom med en blåkopi, sier han til IntraFish.

Han gjentar også det han sa til Dagbladet / Børsen, at de er opptatt av å finne et system for verdifastsettelse av laksen som er ubyråkratisk, og finner riktig pris.

– Det har aldri vært vår intensjon å fastsette en overpris på laksen, noe det også har vært endringer på etter saken ble sendt til høring.

Ikke to streker under

– Stemmer det at Vedum skal ha sagt at det handler om å få inn 3,8 milliarder kroner?

– Det spørsmålet vil jeg ikke svare på med to streker under. Vi legger til grunn at det som er presentert gir inntekt på 3,8 milliarder kroner, men det vil avhenge av utviklingen i næringen. Det kan både stige og falle

Pollestad sier at de må kvalitetssikre hvor store inntekter skatten vil gi.

Han mener at en må kunne ha diskusjoner og se negative og positive sider med ulike innretninger, uten at det blir oppfattet som at en er for eller mot, eller at en har konkludert.

– Fordelen med den norske modellen at dersom det går dårlig, synker skatten. Om det går bra, og en tjener godt, øker skatten.

Pollestad viser til at grunnrenteskatten i olje, vannkraft den som blir innført i vindkraft alle vil avhenge av inntjeningen.

– Avviser du en variant av den færøyske modellen, som Sjømat Norge ønsker?

– Det er sendt et forslag, og det er kommet en rekke innspill. Så gjør vi grundige vurderinger av innspillingene som er kommet.

Pollestad sier at han generelt er glad i skatter som avhenger av inntjeningen.

– Jeg er veldig glad for at bedrifter som tjener gode penger bidrar, og når de ikke tjener penger skal de slippe å bidra.

Diskusjoner internt

Ifølge Børsen / Dagbladets anonyme kilder har det vært «en prosess internt i partiet» for å endre skatten. Pollestad vil ikke kommentere hva anonyme kilder skal ha sagt, men bekrefter overfor Intrafish at det har vært «gode diskusjoner» internt i Senterpartiet.

– Det er noe som fortsatt pågår. Så er det veldig ulike synspunkter. Samtidig er det verdt å minne om at selv om det er mange kritiske stemmer, så har jeg aldri jobbet med en politisk sak som har fått så mye støtte. Det er en veldig bred støtte til prinsippet om grunnrenteskatt, både i oppdrettskommuner, andre kommuner og ellers i næringslivet.

– Hadde vi hatt folkeavstemning om grunnrenteskatt i oppdrett, hadde det blitt et klart flertall for, legger han til.

– Det er vel en stor forskjell om en er for eller mot grunnrenteskatt, og om 40 prosent i så fall er riktig nivå?

– Ja, og det er nettopp der mye av diskusjonen nå går.

I Brussel

Pollestad sitter på Stortinget, mens hans partileder Trygve Slagsvold Vedum er finansminister. Forslaget fra finansministeren skal så behandles i Stortinget.

Intrafish har så langt ikke fått svar fra Finansdepartementet om hva som er status i saken, og om hvorvidt det stemmer om Vedum har sagt at det handler om å få inn et proveny på rundt 3,8 milliarder kroner.

Ifølge Vedums kalender publisert på Finansdepartementets nettsider er han opptatt med møter i Brussel hele dagen.

– Positivt om normpris vrakes

Stortingsrepresentant Olve Grotle fra Høyre har tolker uttalelsene i Børsen / Dagbladet som at hele opplegget med normpriser nå droppes.

Olve Grotle er fiskeripolitisk talsperson i Høyre. Foto: Anders Furuset

– Det er noe Høyre også har bedt om omtrent fra dag en. Det er positivt, men samtidig er det mange sider med forslaget til grunnrenteskatt på havbruk som er uavklarte og dårlig gjennomarbeidet, sier han til Intrafish.

Grotle er opptatt av det totale skattetrykket for lakseoppdrettere, ikke bare grunnrenteskatten isolert sett.

– Vi ber igjen regjeringen om å se på alternativer til grunnrenteskatten, som den færøyske modellen som også næringen har bedt om, sier han.