Han forklarer at oppdretterne har hatt en avkastning som er mye høyere enn snittet på børsen over flere år.

– Det er den profitten grunnrentebeskatningen går løs på. Ekstragevinsten oppstår fordi man har fått disponere arealer langs norske kysten tilnærmet vederlagsfritt. Investeringsprosjekter i tilknyttede næringer som setterier og slakterier påvirkes ikke av grunnrentebeskatningen, sier Greaker til Intrafish.

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt
  • Effektiv sats på 40 prosent.
  • Gjeld produksjon av laks, aure og regnbogeaure.
  • Et botnfrådrag på 4 000–5 000 tonn sikrar at berre de største aktørane vil betale grunnrenteskatten, hevdar regjeringa.