Før jul meldte regjeringen at de skal starte opp et arbeid med en ny havbruksmelding. I den skal innspillene fra Havbruksutvalget og høringsinnspillene som er gitt komme. Men det har hittil ikke blitt sagt noe dato om når denne meldingen skal komme.

Torsdag kom statssekretær Even T. Sagebakken med et hint til forsamlingen da han talte på Aqkva-konferansen i Bergen. Han understreket at det ikke er klart når meldingen vil komme. Men han meldte følgende:

– Men det er kanskje ikke vanskelig å regne seg inn på at vi sikter inn på våren 2025, sa han.