Høringsfristen for grunnrenteskatt på havbruk er gått ut. Av de over 400 forslagene er det flere som tar til orde for å vurdere en annen modell enn den regjeringen har foreslått. Stortingsrepresentant Olve Grotle (H) ville ha svar fra Trygve Slagvold Vedum i spørretimen onsdag om de vil vurdere andre modeller, som den færøyske modellen.

Det spørsmålet fikk han verken et ja eller nei til.

– Grunnskissen er på høring. Den ligger til grunn for det arbeidet vi gjør, svarte Vedum fra talerstolen.