Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten, det går fram av en pressemelding fra regjeringen klokken 10:25.

Over 30 pressefolk hadde møtt opp rett før finansministerens mye omtalte møte med oppdretterne i Oslo fredag. Samtlige pressefolk til stede i finansdepartementet ventet på ytterligere nytt fra møtet finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt med bransjeorganisasjonene Sjømatbedriftene og Sjømat Norge.

De fem store oppdrettsselskapene som opprinnelig var inviterte valgt som kjent å takk nei til møtet, noe Salmar-gründer Gustav Witzøe gjentok i gårdagens NRK-program Debatten.

Vil kanskje opprette eget organ for prising

I en pressemelding sendt ut av regjeringen mens møtet ennå pågår skriver regjeringen at prinsippet om at det er de reelle inntektene som skal ligge til grunn for grunnrenteskatten ligger fast, og videer at de vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten.

«Regjeringen har foreslått å bruke normpriser for å beregne grunnrenteskatten selskapene må betale. Uten uavhengige markedspriser er det fare for at selskapene kan flytte overskuddet til andre deler av konsernet som ikke betaler grunnrenteskatt. Der det er uavhengige parter vil kontraktspriser ligge til grunn for beregningen av grunnrenteskatten», lyder det i meldingen.

– Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen. En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, uttaler finansministeren i medlingen.

– Målet er å finne markedsprisen på laksen, og det er flere mulige måter å gjøre det på. Vi har gode erfaringer med et normprisråd for petroleumsskatten. Det er blant alternativene vi ser på, og et alternativ som jeg ønsket å diskutere med næringsaktørene i møtet i dag. Jeg vil igjen understreke at det ikke vil være grunnrenteskatt på foredling, fortsetter Vedum i meldingen - mens han sitter i møte med bransjeorganisasjonene.

Det myldret av pressefolk i finansdepartementet fredag. Foto: Anders Furuset

Det blir grunnrenteskatt

I regjeringens pressemelding slår også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), fast at det blir grunnrenteskatt.

– I forslaget som legges fram for Stortinget vil vi sørge for en beskatning som bygger opp under målene i Hurdalsplattformen om flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte eksportinntekter fra havbruksnæringen. For regjeringen har det vært viktig at vertskommunene skal komme bedre ut enn i dag, og at bunnfradraget er av en slik størrelse at det i hovedsak er de største aktørene som betaler grunnrenteskatt, uttaler Skjæran i meldingen.

– Godt møte

Møtet mellom Vedum, Skjæran og representanter fra bransjeorganisasjonen ble umiddelbafrt etterfulgt av pressekonferanse, hvor fiansminsteren startet med å si seg fornøyd med møtet.

- Vi har hatt et veldig fint møte, en veldig god samtale - men selvfølgelig en samtale med litt ulike syn. Det er sånn det er og det visste vi også før møtet at det er litt ulike syn, sa Vedum som første mann med uttalese til pressen.

Han viste så til en del punkter:

- Punkt nr. 1, vi kommer til å innføre grunnrentebeskatning fra 1. januar, vi mener det er riktig at mer av den stor verdiskapingen skal gå tilbake til lokalsamfunnene og til oss som fellesskap. Og sånn blir det. Punkt nr. 2 - så har jeg vært opptatt av å understreke igjen at det er de reelle innteketene som skal ligge til grunn for beskatningen - for det har vært en av diskusjonene - så jeg har gjentatt det, sa Vedum.

Tror på statsrådene

Styreleder i Sjømat Norge, Paul Birger Torgnes, var første representant fra bransjen som fikk ordet etter statsrådene. Han var glad for møtet, og understreket at de fremmøtte fra bransjen representerte alle i oppdrettsnæinga.

- Vi har hatt en åpen og god dialog, og tror vi har vært veldig tydelig, sa Torgnes før han adresserte innholdet i møtet som vedrører regjeringens pressemelding om reell inntekt.

- Vi har fått et konkret innspill i dag som er med på å fjerne noe usikkerhet, der man klart og utvetydig sier at det er reell inntekt som skal legges til grunn. Så har vi fått et forslag til hvordan dette kan gjøres, og det må vi få lov til å ta med oss og se på. Vi har fått det presentert i møtet nå, og hvorvidt dette forslaget imøtekommer oss det kan jeg ikke svare på nå, men budskapet fra statsrådene om at det er reelle inntekter som skal legges til grunn - det tror vi på, sa Torgnes i sin oppsummering på pressekonferansen.

Intrafish er tilstede på pressekonferansen i etterkant av møtet og kommer tilbake med mer.